Το Γιν 阴 (Yīn) & Γιάνγκ 阳 (Yáng) στην δύναμη "Τζιν" 勁 (Jìn) του Τάι Τσι 太極 (Tài Jí)


Ο ιδιαίτερος τύπος δύναμης που εφαρμόζεται στο Τάι Τσι Τσουάν 太極拳 (Tài Jí Quán) ο οποίος ονομάζεται "Τζιν" 勁 (Jìng), περιλαμβάνει το "Νέι Τζιν" 內勁 (Nèi Jìng) και το "Γουάι Τζιν" 外勁 (Wài Jìng) τα οποία χαρακτηρίζονται αντίστοιχα ως "αμυντικό" Τζιν (Γιν) και "επιθετικό" Τζιν (Γιάνγκ). Υπάρχουν δύο τρόποι να καθοριστεί το Γιν 阴 (Yīn) και Γιάνγκ 阳 (Yáng) στο "Τζιν", την "δύναμη" του Τάι Τσι. Ο πρώτος τρόπος αφορά το πως παράγεται το Τζιν ενώ ο δεύτερος προσδιορίζει το σκοπό που χρησιμοποιείται το Τζιν. Το Τάι Τσι μπορεί να χωριστεί σε Νέι Τζιν (εσωτερικό Τζιν ή εσωτερική δύναμη) το οποίο είναι Γιν και σε Γουάι Τζιν (εξωτερικό Τζιν ή εξωτερική δύναμη) το οποίο είναι Γιάνγκ.

Η εξάσκηση στο Νέι Τζιν είναι καθοριστικής σημασίας ώστε το Γουάι Τζιν να καταστεί ικανό να αποδώσει την μέγιστη του δύναμη. Το Νέι Τζιν περιλαμβάνει την καλλιέργεια του Τσι σε ένα υψηλό επίπεδε καθώς και τον τρόπο που μπορεί να οδηγηθεί το Τσι από το Ταν Τιέν στα άκρα, για την ενεργοποίηση των μυών. Στην εξάσκηση του Νέι Τζιν, σπουδαίο ρόλο έχει η χρήση του μυαλού, δηλαδή της πρόθεσης "Γί" 意 (Yì) και η μέθοδός του παραδίδεται από τους δασκάλους μονό στους μαθητές που θεωρούνται άξιοι εμπιστοσύνης.

Το Γουάι Τζιν περιέχει την τεχνική της κίνησης του Τζιν, το οποίο περιλαμβάνει τον σωστό τρόπο "ριζώματος" (τοποθέτησης στο έδαφος) καθώς και το πως να χρησιμοποιείται η μέση του σώματος για να οδηγηθεί το Τζιν από τα πόδια στα άκρα ώστε να εφαρμόζεται και να γίνεται αποτελεσματική χρήση αυτής της δύναμης. Αν χρησιμοποιήσουμε σαν αναλογία μια μηχανή, το Γουάι Τζιν σχετίζεται με το πόσο καλά είναι συναρμολογημένη η μηχανή, ενώ το Νέι Τζιν αφορά την ποσότητα της ενέργειας που είναι διαθέσιμη για την καύση. Να θυμάστε ότι η δύναμη και η αποτελεσματικότητα της μηχανής καθορίζεται από την χρήση της ενέργειας που διαθέτει.

Στην συνέχεια αν θέλουμε να χαρακτηρίσουμε το Τζιν σύμφωνα με τον σκοπό που χρησιμοποιείται, τότε το "αμυντική" δύναμη "Σόου Τζιν" 守勁 (Shǒu Jìn) χαρακτηρίζεται ως "Γιν" ενώ η "επιθετική" δύναμη "Φα Τζιν" 發勁 (Fā Jìn) ως "Γιάνγκ". Το Τζιν επίσης μπορεί να χαρακτηριστεί σύμφωνα με το πως εκδηλώνεται. Για παράδειγμα ο Τζιν που προέρχεται πιο πολύ από τους μύες και όχι από το Τσι χαρακτηρίζεται ως "σκληρό" Τζιν (Γιάνγκ), ενώ το Τζιν το οποίο περιορίζει την χρήση των μυών στο ελάχιστο, χαρακτηρίζεται ως "μαλακό" Τζιν (Γιν).
 

Οι πηγές του παρόντος δικτυακού τόπου είναι κυρίως από το shaolin.com.gr με την άδεια του κατόχου καθώς και από άλλες διασταυρωμένες πληροφορίες από πρακτική γνώση, μελέτη και προσωπική έρευνα του δασκάλου της σχολής "Πηγή του Νεαρού Δάσους" Κορίνθου Χρήστου Παναγόπουλου. Christos Panagopoulos (Yan Shan)
Το υλικό του παρόντος τόπου (φωτογραφίες & βίντεο) προέρχονται από μαθήματα, γεγονότα και δραστηριότητες (εντός και εκτός) της σχολής "Πηγής του Νεαρού Δάσους" Κορίνθου καθώς και από ταξίδια του δασκάλου της στην Κίνα.
Πηγή του Νεαρού Δάσους Κορίνθου
Τέρμα Φλιούντος, Καλλιθέα, 20100 Κόρινθος
Επικοινωνήστε με email εδώ
Περισσότερα

Η αναδημοσίευση κειμένων και λοιπών στοιχείων (γραφικών, φωτογραφιών κλπ) επιτρέπεται με την άδεια του κατόχου και την αναγραφή της σχετικής πηγής τους.
© 2007 - 2023 taiji.com.gr, σαολιν.gr - Web Design & Hosting by eDesigner